• Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı Yayınlanmıştır


  DETAYLI BİLGİ
 • 27/02/2020 tarih ve 283 sayılı Birlik Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Kalkınma ve Yatırım Bankalarına Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uygunluk Konusunda Hizmet Verecek Kuruluşların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge hükümleri çerçevesinde İslam İktisadı Araştırmaları Vakfı tarafından yapılan başvuru, Birlik Yönetim Kurulunun 24/06/2020 tarih ve 292 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.

 • 27/02/2020 tarih ve 283 sayılı Birlik Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Kalkınma ve Yatırım Bankalarına Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uygunluk Konusunda Hizmet Verecek Kuruluşların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge hükümleri çerçevesinde İsfa İslami Finans Danışmanlık Ticaret Ltd.Şti. tarafından yapılan başvuru, Birlik Yönetim Kurulunun 29/04/2020 tarih ve 288 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.

 • MURABAHA STANDARDI ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ


  DETAYLI BİLGİ
 • Hisse Senedi Alım-Satımı Çalıştayı Gerçekleştirildi


  DETAYLI BİLGİ
 • TKBB DANIŞMA KURULU
  KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI


  DETAYLI BİLGİ

© 2020 TKBB Danışma Kurulu. Tüm Hakları Saklıdır.