Sıkça Sorulan Sorular

Danışma Kurulu niçin kurulmuştur?

Danışma Kurulu, faizsiz finansal hizmetler sunan kuruluşların İslam hukukuna uyumlu işlem yapmaları için ilke belirleme, yapılan bankacılık işlemleri için uygunluk verme, faizsiz ilke ve standartlara uyumlu işlem yapılmasına ilişkin denetim ve gözetim yapma, faizsiz yeni ürün ve hizmet oluşturulmasında kuruluşa destek verme gibi görevlerde bulunmak üzere kurulmuştur.

Danışma Kurulunun görevleri nelerdir?

Danışma Kurulu,

 • Katılım bankalarının uymaları gereken meslek ilke ve standartlarını belirler,
 • Katılım bankaları arasındaki uygulama farklılıklarını gidermek üzere genel nitelikli kararlar alır,
 • Başvurulması halinde, kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğini haiz meslek kuruluşlarına ve diğer kuruluşlara faizsiz finans faaliyetleri kapsamında görüş bildirir,
 • Katılım bankacılığı meslek ilke ve standartlarının tanıtımı veya eğitimi amaçlı programlar düzenler, yayınlar yapar ve bu amaçla düzenlenen programlara iştirak eder,
 • Meslek ilke ve standartlarının kapsamına giren hususlarda katılım bankaları ile müşterileri arasında uyuşmazlık oluşması durumunda katılım bankalarının uyuşmazlık kapsamında almış olduğu kararların aynen uygulanmasına, değiştirilmesine veya iptal edilmesine karar verebilir.
 • Danışma Kurulunun kararları bağlayıcı mıdır?

  Danışma kurulunun kararları gereklilik bildiren ifadelerle yayınlandığı takdirde karar talep eden kurum ve kuruluşlar için bağlayıcı niteliktedir. Kurulun tavsiye niteliğindeki kararları ise bağlayıcı değildir.

  Başvurular, yazılı olarak Birliğe yapılır. Başvuru sahiplerinin Danışma Kurulu tarafından belirtilen görüşlere aykırı hareket etmesi, Birlik ve Danışma Kurulu için herhangi bir yükümlülük oluşturmaz. Bu husus görüş metninde başvuru sahibine ve aykırı uygulama hallerinde Birliğin internet sitesinde kamuoyuna duyurulur.

  Danışma Kurulunun yasal statüsü nedir?

  TKBB Danışma Kurulu, T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 22/02/2018 tarih ve 7736 sayılı kararına istinaden kurulmuştur. TKBB Yönetim Kurulu’nun 02.04.2018 tarih ve 253 sayılı kararı ile Danışma Kurulunun Oluşumu, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kabul edilmiştir. Türkiye Katılım Bankaları Birliği bünyesinde tarafsız ve kararlarında bağımsız olarak hizmet vermektedir

  Danışma Kuruluna kimler soru yöneltebilir?

  Danışma Kuruluna kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğini haiz meslek kuruluşları ve diğer kuruluşlar soru yöneltebilirler. Karar talepleri yazılı olarak Türkiye Katılım Bankaları Birliği’ne yapılır. Birlik tarafından uygun görüldüğü takdirde Danışma Kurulu gündemine taşınır.

  Danışma Kurulunun gündeminde, kararlarında, görüşlerinde yer vermesi gerektiğini düşündüğünüz düşünce, öneri niteliğindeki konuları nasıl iletebiliriz?

  Görüş ve önerilerinizi Danışma Kurulunun bilgi@tkbb.org.tr mail adresine gönderebilirsiniz.