Murabaha Standardı Çalıştayı Gerçekleşti

Katılım bankacılığı alanında standartlar geliştirmeye…

TKBB Danışma Kurulu Kuruluş Ve Çalışma Esasları

/
Katılım bankacılığına ilişkin meslek ilke ve standartlarını…