Kalkınma ve Yatırım Bankalarına Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uygunluk Konusunda Hizmet Verecek Kuruluşların Belirlenmesi

27/02/2020 tarih ve 283 sayılı Birlik Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Kalkınma ve Yatırım Bankalarına Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uygunluk Konusunda Hizmet Verecek Kuruluşların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge hükümleri çerçevesinde İslam İktisadı Araştırmaları Vakfı tarafından yapılan başvuru, Birlik Yönetim Kurulunun 24/06/2020 tarih ve 292 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.