Murabaha Standardı Çalıştayı Gerçekleşti

Katılım bankacılığı alanında standartlar geliştirmeye devam eden TKBB Danışma Kurulunun düzenlediği çalıştayların üçüncüsü gerçekleşti. Daha önce pay senedi ve teverruk standartları için birer çalıştay düzenlemiş olan Danışma Kurulu uzun süredir üzerinde çalıştığı murabaha standart taslağını yeni bir çalıştay ile görüşe açtı. TKBB genel merkezinde 6 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilen bu çalıştaya akademisyenler, katılım bankalarının danışma komiteleri ve hukukçular iştirak etti.

Bu kapsamda katılımcıların gün boyu süren müzakereleriyle taslak standardın hem fıkhi uygunluk hem de sektör ihtiyaçlarını karşılama açısından geliştirilmesi ve iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca murabaha standart taslağı katılımcılarla paylaşılarak, ilgililere toplantı öncesinde ve sonrasında görüşlerini bildirme imkânı da sunulmuştur. Çalıştay sonrası tüm görüş ve önerileri değerlendirmeye alan Danışma Kurulu, standardın nihai hale getirilmesi yönündeki çalışmalarını sürdürmektedir.