Hisse Senedi Alım-Satımı Çalıştayı Gerçekleştirildi

TKBB Danışma Kurulu, hisse senetleri üzerinde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında 10.01.2019 tarihinde TKBB genel merkezinde ‘Alacağın temliki hakkındaki fıkhî görüşlerin hisse senedi alım-satımına etkisi’ konulu bir çalıştay düzenledi. Çalıştaya İstanbul Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesi gibi çeşitli üniversitelerden iştirak eden akademisyenler ve Borsa İstanbul görevlileri katkı sağladı.

Toplantıda kurul üyeleri ve uzmanlarının yanı sıra Prof. Dr. Abdüsselam Arı, Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay, Doç. Dr. Süleyman Kaya, Doç. Dr. Abdullah Durmuş ve Ali Öztürk ile Borsa İstanbul’dan Av. Ebru Uyguntürk, Mahmut Varlı, Hasan Yaşar; Ziraat Katılım Hukuk Müşaviri Burhanettin Nalbant ve Dünya Bankası’ndan Muharrem Cevher bulunmaktaydı.

Birinci oturumda Kurul uzmanlarından Mehmet Yuşa Solak ‘Klasik fıkıh doktrinine göre deynin mahiyeti ve hukuki işlemlere konu edilmesiyle ilgili fıkhi hükümler’ başlıklı bir sunum yaptı. İkinci oturumda Av. Ebru Uyguntürk ‘Hisse senetlerinin hukuki mahiyeti ve anonim şirketlerin yapısal özellikleri’ isimli sunumunu gerçekleştirdi.

Katılımcıların konuyla ilgili görüş ve önerilerini sundukları bir değerlendirme oturumu ile çalıştay sona erdi. Bilgi ve tecrübelerin bir araya getirildiği bu çalıştayın neticesinde oluşan kanaatleri dikkate alan Danışma Kurulunun mezkûr konu üzerindeki çalışmaları devam etmektedir.