Karar No 6: Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

Bismillahirrahmanirrahim

TKBB DANIŞMA KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 11.01.2019
KARAR NO : 6
KARAR KONUSU : Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik Taslağı

İLGİ

Talep Tarihi : 08.01.2019
Talep No : 5
Talep Konusu : Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik Taslağı
Talep Sahibi : BDDK

TALEP ÖZETİ:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama III Daire Başkanlığının 08.01.2019 tarih ve 43890421-010.03-E.205 sayılı yazısı ile iletilen, “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik Taslağı”nın 19. maddesi hakkında TKBB Danışma Kurulunun mülahazaları talep edilmektedir.

KARAR:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hazırlanan “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik”te değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağının 19. maddesi incelenmiş ve Danışma Kurulumuzun, ilgili kuruma daha önce ilettiği mülahazaların dikkate alındığı görülmüştür. Ekteki son haliyle söz konusu taslağın katılım bankacılığı ilke ve standartlarına bir aykırılık taşımadığı oy çokluğuyla mütalaa olunmuştur.

En doğrusunu Yüce Allah bilir.