KARAR NO: 9 Faizsiz Finans Muhasebe Standartları İçerisinde Yer Alan Fıkhi Terimlerin Türkçe Karşılıklarının Tespit Edilmesi

TKBB DANIŞMA KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 01.03.2019
KARAR NO : 9
KARAR KONUSU : Faizsiz Finans Muhasebe Standartları İçerisinde Yer Alan Fıkhi Terimlerin Türkçe Karşılıklarının Tespit Edilmesi

İLGİ

TALEP TARİHİ : 22.01.2019
TALEP NO : 6
TALEP KONUSU : Faizsiz Finans Muhasebe Standartları İçerisinde Yer Alan Fıkhi Terimlerin Türkçe Karşılıklarının Tespit Edilmesi
TALEP SAHİBİ : TKBB – Kamu Gözetimi Kurumu

TALEP ÖZETİ:

Kamu Gözetimi Kurumu’nun çevirisine devam ettiği “AAOIFI Faizsiz Finans Muhasebe Standartları” içerisinde yer alan Arapça ve İngilizce terimlerin en uygun Türkçe karşılıklarının tespit edilmesi konusunda KGK’dan gelen terim sözlüğünde uzmanların önerdiklerinin uygunluğu, önermediklerine ilişkin de karşılık belirlenmesi talebi oluşmuştur..

KARAR:

Danışma Kurulumuz, TKBB’nin ilgi yazısı ile kurulumuza havale ettiği terimler listesinin İslam hukuku ile ilgili olanlarını incelemiş ve önerilerini ekteki listede belirtmiştir.