KARAR NO: 7 Konvansiyonel Bankaların Kartları İle Katılım Bankaları ATM’lerinden Nakit Avans Kullanılması

TKBB DANIŞMA KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 28.02.2019
KARAR NO : 7
KARAR KONUSU : Konvansiyonel Bankaların Kartları İle Katılım Bankaları ATM’lerinden Nakit Avans Kullanılması

İLGİ

TALEP TARİHİ : 22.01.2019
TALEP NO : 8
TALEP KONUSU : Konvansiyonel Bankaların Kartları İle Katılım Bankaları ATM’lerinden Nakit Avans Kullanılması
TALEP SAHİBİ : TKBB (Kredi Kartları-ATM Alt Çalışma Grubu)

TALEP ÖZETİ:

Tüm ATM’lerin ortak bir platforma dönüşmesi ile birlikte banka kartlarından nakit avans çekim işlemlerinde sabit ücret yanında günlük faiz/kâr payı alınacağına dair bir bildirim ifadesi yer alacaktır. Katılım bankaları ATM’leri konvansiyonel bankaların bu işlemlerine açık hale getirildiğinde yapılan işlem “faize aracılık etmek” olarak değerlendirilir mi?

KARAR:

Konvansiyonel banka kartlarıyla, katılım bankalarının ATM’lerinden faizli nakit avans çekimine izin verilmesi katılım bankacılığı ilke ve standartları açısından uygun değildir.

GEREKÇE:

İslam hukukunda faizli işlemlere taraf olmak yasaklandığı gibi bu tarz bir işleme aracılık etmek de yasaklanmıştır. Katılım bankalarının, kendi ATM’lerinden konvansiyonel banka kartları aracılığıyla nakit avans çekimine izin vermeleri faizli bir işleme aracılık etmek anlamına geldiğinden katılım bankacılığı ilke ve standartlarına uygun değildir.