KARAR NO: 8 Katılım Bankaları'nın Faaliyetlerinde Esas Alacağı İlkeler

TKBB DANIŞMA KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 28.02.2019
KARAR NO : 8
KARAR KONUSU : Katılım Bankaları'nın Faaliyetlerinde Esas Alacağı İlkeler

İLGİ

TALEP KONUSU : Katılım Bankaları'nın Faaliyetlerinde Esas Alacağı İlkeler

KARAR:

  1. Katılım bankaları her türlü faaliyetinde; BDDK'nın 22.02.2018 tarih ve 7736 sayılı tebliğine istinaden teşekkül eden TKBB Danışma Kurulunun aldığı kararlara tespit ettiği ilke ve standartlara riayet eder. Danışma Kurulunun henüz karar altına almadığı, ilke ve standart tespit etmediği konularda daha önce faaliyet gösteren Katılım Bankaları Danışma Komitesi'nin kararlarını; bu kararlarda da yer almayan konularda AAOIFI tarafından belirlenip yayınlanan ilke ve standartları esas alır.
  2. 25.01.2019 tarih ve 30666 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Dair Yönetmelik"in 9.maddesi ile ilgili yönetmeliğin 19.maddesinde yapılan değişiklik çerçevesinde bu maddedeki işlemleri yapma imkanı tanınan Kalkınma ve Yatırım Bankaları bu işlemleri veya bunlardan birini yapacaklarsa yukarıdaki 1. maddedeki karara uyarak yapılmalı ve Katılım Bankalar gibi bünyelerinde katılım bankacılığı ilke ve standartlarına vâkıf danışman bulundurmalıdır.