KARAR NO: 13 Teverruk Ek Karar

TKBB DANIŞMA KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 02.05.2019
KARAR NO : 13
KARAR KONUSU : Teverruk Ek Karar

İLGİ

TALEP KONUSU : Teverruk Ek Karar

KARAR:

Danışma Kurulunun teverruk ile ilgili 04.04.2019 tarih ve 12 sayılı kararının uygulanmasına ilişkin olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:

  1. Katılım banklarının, ilgili karara uymayan bazı uygulamalarının sonlandırılması ve meşru çözüm arayışlarına fırsat vermek için bir geçiş sürecine ihtiyaç duyulabileceği düşünülmektedir. Bu itibarla "organize teverruk işleminin fon toplama ve/veya fon kullandırma yöntemi olarak sunulması ve pazarlanması"na  en kısa zamanda son verilmesi kaydıyla diğer maddelerin uygulanması için BDDK tarafından bu karar tarihinden itibaren bir seneyi geçmemek üzere bir süre tayini yapılabilir.
  2. Organize teverruk işlemi yerine  katılım bankacılığı ilke ve standartlarına uygun yöntemlerin geliştirilmesi, kurumların kurulması ve piyasaların oluşturulması önem arz etmektedir. Bu maksatla ilgili tarafların ve akademik çevrelerin meşru alternatiflerin üretilmesine katkıda bulunacak çalışmalar yapılmasının katılım bankacılığının gelişmesi açısından faydalı olacağı ve ayrıca bu konuda mevzuat geliştirilmesinin gerekli olduğu değerlendirilmektedir.

En doğrusunu Yüce Allah bilir.