KARAR NO: 23 TLREF’e Endeksli Kira Sertifikaları

TKBB DANIŞMA KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 17.04.2020
KARAR NO : 23
KARAR KONUSU : TLREF’e Endeksli Kira Sertifikaları

İLGİ

TALEP TARİHİ : 06.04.2020
TALEP NO : 63862138-804.01-E.8
TALEP KONUSU : TLREF’e Endeksli Kira Sertifikaları
TALEP SAHİBİ : TKBB

TALEP ÖZETİ:

Ülkemizde, faizsiz finans kurumlarının başvurduğu menkul kıymet türlerinin başında gelen kira sertifikaları, faizsiz finans ilkelerine uygunluk taşıyan önemli yatırım araçlarından birini oluşturmaktadır. 

Piyasa şartları ve müşterilerin beklentileri karşısında, söz konusu sertifikaların ihracına ilişkin bir takım "alternatif" yöntemler geliştirilmiştir. Geliştirilen bu yeni yöntemlerde kira sertifikalarının TLREF'e(Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı) endeksli olarak ihraç edilip kupon ödemelerinde TLREF verilerinin esas alınması tasarlanmıştır.

Kira sertifikası ihracı konusunda belirtilen alternatif yöntemin Danışma Kurulunca görüşülerek;

- Kira sertifikalarının kupon ödemeleri yapılırken TLREF verilerinin dikkate alınmasının katılım bankacılığı ilke ve standartlarına uygunluğu,

- Söz konusu endekslemenin ne tür kira sertifikaları için ve hangi şartlar çerçevesinde mümkün olduğu konusunda

Kurula ait mülahaza ve önerilerin tarafımıza bildirilmesi talep edilmektedir.

KARAR:

Kira sertifikalarının ihracında ve kupon ödemelerinde faizi esas alan TLREF(Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı) verilerinin dikkate alınmasının, faizsizliği esas alan katılım bankacılığı ilke ve standartlarına uygun olmayacağına karar verilmiştir. 

GEREKÇE:

Faizsiz menkul kıymet türlerinden biri olan kira sertifikalarının ihracında ve kupon ödemelerinde faiz esaslı bir endeksin referans alınması kira sertifikalarının tahvil ve bono gibi faiz üzerine kurulu menkul kıymetlere benzemesine yol açacaktır. Faizsizlik üzerinde bina edilmiş bir sistemin faiz esaslı endeksleri referans alması sistemin doğasına ve özgünlüğüne aykırıdır. Faizsiz bir finansal ürün olan kira sertifikalarının ihracında ve kupon ödemelerinde faiz esaslı endekslerin referans alınması da bu ürünlerin alternatif olma niteliğini ve meşruiyetini ciddi ölçüde zedeleyecektir. 

En doğrusunu Yüce Allah bilir.