KARAR NO: 25 TLREF'e Endeksli Sukuk İhracı

TKBB DANIŞMA KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 09.10.2020
KARAR NO : 25
KARAR KONUSU : TLREF'e Endeksli Sukuk İhracı

İLGİ

TALEP TARİHİ : 21.09.2020
TALEP NO : 63862138-804.01-E.27
TALEP KONUSU : TLREF'e Endeksli Sukuk İhracına Yönelik Görüş Talebi
TALEP SAHİBİ : TKBB

TALEP ÖZETİ:

Sukuk ihraçlarının TLREF'e (Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı) endekslenerek yapılabilmesine yönelik olarak ilgili çalışma komiteleri tarafından hazırlanan dokümanlar ve görüşler, değerlendirilmek üzere Yönetim Kurulunun talebi doğrultusunda Danışma Kuruluna gönderilmiştir.

KARAR:

İcare sukuku dışındaki sukuk türlerinde getirinin herhangi bir endekse bağlanarak baştan garanti edilmesi caiz değildir .İcare sukukunda ise getirinin bir endekse bağlanması prensip olarak caiz görülebilir. Fakat bu endeksin faiz temelli bir endeks olmaması gerekir. Buna bağlı olarak icare sukuk ihraçlarında TLREF'in referans olarak kullanılması katılım bankacılığı ilke ve standartlarına uygun değildir. Bunun yerine icare sukuk ihraçlarında faizsizlik esasıyla uyumlu endekslerin geliştirilmesi daha uygun olacaktır.

GEREKÇE:

TLREF'e endeksli kira sertifikası ihracı Danışma Kurulumuzun 17.04.2020 tarihli toplantısında ele alınmış ve kira sertifikaların ihracında ve kupon ödemelerinde TLREF verilerinin esas alınmasının, faizsizlik ilkesi üzerine bina edilen katılım bankacılığı ilke ve standartlarına uygun olmayacağına karar verilmişti. Konunun ilgili komiteler tarafından tekrar gündeme taşınması neticesinde Kurulumuza sunulan dokümanlar ve paydaş görüşleri incelenerek yukarıdaki karar alınmıştır.

Her müteşebbis ve her piyasa aktörü gibi katılım bankaları da gerek sukuk ihraçlarında gerekse kâr marjlarını tespit etmede ve diğer finansal ürünlerin fiyatlarını belirlemede piyasalardaki cari rakamları dikkate almaktadır. Bu belirlemede diğer faktörlerin yanında faiz oranlarının  da etkisi olabilmektedir. Bununla birlikte faizsizlik kuralı ve duyarlılığı üzerine bina edilen katılım bankacılığı işlemlerinde ve bu cümleden olarak ürün, kâr, maliyet vb. fiyat belirlemelerinde herhangi bir faiz endeksinin referans alınması, katılım bankacılığı düşüncesi ve ilkeleri açısından uygun değildir. Bu kapsamda katılım bankacılığı işlemlerinin faizli işlemlere şekil ve muhteva bakımından benzememe esası gereğince, Danışma Kurlumuzun 17.04.2020 tarih ve 23 sayılı kararında belirtildiği üzere, TLREF'e endeksli sukuk (kira sertifikası) ihracı katılım bankacılığı ilke ve standartlarına uygun değildir. Esasen icare sukuku dışındaki diğer sukuk türlerinde getirinin herhangi bir endekse bağlanarak baştan garanti edilmesi caiz değildir. İcare sukukunda ise getirinin bir endekse bağlanması prensip olarak caiz görülebilir. Fakat bu endeksin yukarıda vurgulandığı üzere faiz oranları esas alınarak belirlenmemiş olması gerekir. Bunun yerine icare sukuk ihraçlarında faizsizlik esaslarıyla uyumlu endekslerin geliştirilmesi ve bu bağlamda mesela enflasyon + x gibi bir değerin endeks olarak kullanılması, katılım bankacılığı ilke ve standartları açısından daha uygun olacaktır.

En doğrusunu Yüce Allah bilir.