KARAR NO: 30 TLREF’e Alternatif Endeks Oluşturma Çalışması

TKBB DANIŞMA KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 23.09.2021
KARAR NO : 30
KARAR KONUSU : TLREF’e Alternatif Endeks Oluşturma Çalışması

İLGİ

TALEP TARİHİ : 19.08.2021
TALEP NO : E-63862138-804.01-1386
TALEP KONUSU : TLREF’e Alternatif Endeks Oluşturma Çalışması
TALEP SAHİBİ : TKBB

TALEP ÖZETİ:

TKBB’nin yürütmüş olduğu TLREF’e alternatif bir endeks oluşturma çalışması kapsamında Danışma Kurulu'nun görüşü istenmektedir. Bu endeksle ilgili bilgiler ekteki sunumda yer almaktadır.

KARAR:

Talep özetinde yer alan model, başlangıçta esas alınan oranlar itibariyle katılım finansı ilke ve esasları açısından bazı mahzurlar taşıyor olsa da ana hedefinin, endekste yer alan faizli referans değerlerinin süreç içerisinde azaltılarak sonunda faizsiz bir endeks geliştirmek olması dikkate alındığında uygun görülmektedir.

GEREKÇE:

Finansal piyasalarda faizli referans değerleri esas alınmakta; katılım bankaları zorunlu olarak fiyatlamalarını bu değerlere göre yapmaktadır. Faizsizlik ilkesini esas alan katılım bankalarının doğrudan faiz temelli bir göstergeyi dikkate alarak fiyatlamaya gitmesi varlık amacıyla örtüşmemektedir. Bu sebeple Danışma Kurulu 09.10.2020 tarih ve 25 no.lu kararında faize dayanmayan bir endeks oluşturmanın gerekliliğine dikkat çekerek faizsiz endekslerin geliştirilmesi tavsiyesinde bulunmuştu. Ekte yer alan ve bu amaca dönük olarak hazırlanan model, ilk planda esas alınan oranları dolayısıyla katılım finansı ilke ve esaslarına uygunluğu açısından bazı mahzurlar taşısa da böyle bir endeksin hazırlanmasının zorunluluğu, bu endeksin başlangıcında gerçekçi verilerden hareket etmesinin endeksin güvenilirliği açısından önemli bir unsur olması ve endeksin hedefinin faizli referans değerlerinin süreç içerisinde azaltılarak sonunda faiz oranlarıyla bağlantısı olmayan bir niteliğe kavuşmak olması bakımından uygun görülmektedir. Oluşturulacak bu endeksin faiz oranlarını esas alan göstergelerden en kısa sürede tamamen arındırılması için gereken çabanın gösterilmesi gerekir.

En doğrusunu Yüce Allah bilir.