KARAR NO: 35 Satım Yöntemleri ile Fon Kullandırma İşlemlerinde Mal Bedelinin Müşteri Hesabı Aracılığı ile Ödenebileceği Durumlara İlişkin Usul ve Esaslar ile İlgili Tereddüt Edilen Hususlar

TKBB DANIŞMA KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 14.02.2022
KARAR NO : 35
KARAR KONUSU : Satım Yöntemleri ile Fon Kullandırma İşlemlerinde Mal Bedelinin Müşteri Hesabı Aracılığı ile Ödenebileceği Durumlara İlişkin Usul ve Esaslar ile İlgili Tereddüt Edilen Hususlar

İLGİ

TALEP TARİHİ : 26.01.2022
TALEP NO : E-63862138-804.01-2426
TALEP KONUSU : Satım Yöntemleri ile Fon Kullandırma İşlemlerinde Mal Bedelinin Müşteri Hesabı Aracılığı ile Ödenebileceği Durumlara İlişkin Usul ve Esaslar ile İlgili Tereddüt Edilen Hususlar
TALEP SAHİBİ : TKBB

TALEP ÖZETİ:

T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama III Daire Başkanlığınca ilgide kayıtlı “Satım Yöntemlerine Dayalı Fon Kullandırma İşlemleri hakkındaki” yazısı katılım bankalarına Birliğimizce gönderilmesi sonrası katılım bankaları uygulamalar ile ilgili tereddüt edilen hususlarda sorularını ileterek değerlendirilmesini talep etmektedirler. Danışma Kurulunca görüşülmesi ve alınacak Kurul kararının Genel Sekreterliğe bildirilmesi hususu, bilgilerinize sunulur. 

KARAR:

İlgide kayıtlı yazınızın ekinde yer alan sorularınız Danışma Kurulumuzca değerlendirilmiş ve ekteki mülahazaların iletilmesine karar verilmiştir. 


En doğrusunu Yüce Allah bilir.