KARAR NO: 36 Murabaha Standardı 2.10. Maddesinde Yer Alan Komisyon ve Masraflara İlişkin Tereddüt Edilen Hususlar

TKBB DANIŞMA KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 14.02.2022
KARAR NO : 36
KARAR KONUSU : Murabaha Standardı 2.10. Maddesinde Yer Alan Komisyon ve Masraflara İlişkin Tereddüt Edilen Hususlar

İLGİ

TALEP TARİHİ : 02.02.2022
TALEP NO : E-63862138-804.01-2526
TALEP KONUSU : Murabaha Standardı 2.10. Maddesinde Yer Alan Komisyon ve Masraflara İlişkin Tereddüt Edilen Hususlar
TALEP SAHİBİ : TKBB

TALEP ÖZETİ:

Murabaha işlemlerinde, Standardın 2.10. maddesinde geçen komisyon ve masraflar hakkında katılım bankaları uygulamalar ile ilgili tereddüt edilen hususlarda sorularını ileterek değerlendirilmesini talep etmektedirler.  Danışma Kurulunca görüşülmesi ve alınacak Kurul kararının Genel Sekreterliğe bildirilmesi hususu bilgilerinize sunulur. 


KARAR:

İlgide kayıtlı yazınızın ekinde yer alan sorularınız Danışma Kurulumuzca değerlendirilmiş ve ekteki mülahazaların iletilmesine karar verilmiştir. 


En doğrusunu Yüce Allah bilir.