KARAR NO: 43 Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Karar Taslağı Hakkındaki Danışma Kurulu Görüşü

TKBB DANIŞMA KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 12.03.2022
KARAR NO : 43
KARAR KONUSU : Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Karar Taslağı Hakkındaki Danışma Kurulu Görüşü

İLGİ

TALEP TARİHİ : 06.01.2022
TALEP NO : 27267485-413
TALEP KONUSU : Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Karar Taslağı Hakkındaki Danışma Kurulu Görüşü
TALEP SAHİBİ : TKBB

TALEP ÖZETİ:

Finansal istikrara katkı sağlamak ve gerçek kişilerin mevduat ve katılma hesaplarının getirilerini kur artışlarına karşı desteklemek amacıyla “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ve Katılma Hesapları” oluşturulması için 4749 sayılı Kanuna eklenecek geçici madde çerçevesinde hazırlanarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen Cumhurbaşkanı Karar taslağı ekte yer almaktadır. İlgili karar taslağını değerlendirmelerinize sunarız. 


KARAR:

Danışma Kurulumuza iletilen "Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Karar Taslağı" Kurulumuzca değerlendirilmiş ve ekteki mülahazaların iletilmesine karar verilmiştir. 


En doğrusunu Yüce Allah bilir.