KARAR NO: 47 Katılım Finans İlkelerine Uygun Faaliyet Gösteren Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Rehber

TKBB DANIŞMA KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 24.03.2022
KARAR NO : 47
KARAR KONUSU : Katılım Finans İlkelerine Uygun Faaliyet Gösteren Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Rehber

İLGİ

TALEP TARİHİ : 17.03.2022
TALEP KONUSU : Katılım Finans İlkelerine Uygun Faaliyet Gösteren Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Rehber
TALEP SAHİBİ : Borsa İstanbul

TALEP ÖZETİ :

Borsa İstanbul'un, Katılım Finans İlkelerine Uygun Faaliyet Gösteren Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Rehber'e ilişkin iletmiş olduğu önerilerin Danışma Kurulunca değerlendirilmesi 

KARAR:

Borsa İstanbul'un, Katılım Finans İlkelerine Uygun Faaliyet Gösteren Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Rehber'e yönelik önerileri Danışma Kurulumuzca değerlendirilmiştir. Kurulumuzun mülahazalarını içeren Rehber ekte yer almaktadır. 

En doğrusunu Yüce Allah bilir.