KARAR NO: 50 Pay Senedi Arındırma İyi Uygulama Rehberi

TKBB DANIŞMA KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 21.04.2022
KARAR NO : 50
KARAR KONUSU : Pay Senedi Arındırma İyi Uygulama Rehberi

İLGİ

TALEP TARİHİ : 01.12.2021
TALEP KONUSU : Pay Senedi Arındırma İyi Uygulama Rehberi
TALEP SAHİBİ : Borsa İstanbul - Türkiye Katılım Bankaları Birliği

TALEP ÖZETİ :

Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardının şirketler ve yatırımcılar açısından katılım finans ilkelerini açıklaması, bu ilkelerin endekse yansıtılmasında ortaya çıkan soru veya sorunlar varsa bu sorunların çözümlerini ayrı bir başlık veya standart dışında ayrı bir görüş olarak belirtmesi uygun olur. Bu kapsamda Standartta yer alan konuların detayları için ayrı bir “Rehber” oluşturulması hususunun Danışma Kurulunca değerlendirilmesi. 

KARAR :

Danışma Kurulumuz talep özetinde belirtilen hususu dikkate alarak ekte yer alan “Katılım Finans İlkelerine Uygun Faaliyet Gösteren Şirketlerin Pay Senetlerine Ait Mahzurlu Kazançları Arındırmaya İlişkin Uygulama Rehberi'ni hazırlamıştır.

En doğrusunu Yüce Allah bilir.