KARAR NO: 0 Katılım Finans İlkelerine Uygun Faaliyet Gösteren Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Rehber’in 13.07. 2023 Tarihli Güncel Hali

TKBB DANIŞMA KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 13.07.2023
KARAR NO : 0
KARAR KONUSU : Katılım Finans İlkelerine Uygun Faaliyet Gösteren Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Rehber’in 13.07. 2023 Tarihli Güncel Hali

İLGİ

TALEP KONUSU : Katılım Finans İlkelerine Uygun Faaliyet Gösteren Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Rehber’in 13.07. 2023 Tarihli Güncel Hali