KARAR NO: 0 Katılım Finans İlkelerine Uygun Faaliyet Gösteren Şirketlerin Pay Senetlerine Ait Mahzurlu Kazançları Arındırmaya İlişkin Uygulama Rehberi

TKBB DANIŞMA KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 13.07.2023
KARAR NO : 0
KARAR KONUSU : Katılım Finans İlkelerine Uygun Faaliyet Gösteren Şirketlerin Pay Senetlerine Ait Mahzurlu Kazançları Arındırmaya İlişkin Uygulama Rehberi

İLGİ

TALEP KONUSU : “Katılım Finans İlkelerine Uygun Faaliyet Gösteren Şirketlerin Pay Senetlerine Ait Mahzurlu Kazançları Arındırmaya İlişkin Uygulama Rehberi” (Rehber), Pay Senedi İhracı ve AlımSatımı Standardı’nın 3.2 no.lu maddesinde yer alan hükümlerin uygulanma esaslarını belirleme amacıyla hazırlanmıştır.