KARAR NO: 70 Katılım Endeksi Rehberlerinin Güncellenmesi Hk

TKBB DANIŞMA KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 13.07.2023
KARAR NO : 70
KARAR KONUSU : Katılım Endeksi Rehberlerinin Güncellenmesi Hk

İLGİ

KARAR : 

TKBB Genel Sekreterliği'ne

Danışma Kurulu, ilgi ekinde yer alan hususlarla ilgili 13.07.2023 tarihli ve 69 no.lu kararı doğrultusunda 26.01.2023 tarihli Katılım Finans İlkelerine Uygun Faaliyet Gösteren Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Rehber ile 21.04.2022 tarihli Katılım Finans İlkelerine Uygun Faaliyet Gösteren Şirketlerin Pay Senetlerine Ait Mahzurlu Kazançları Arındırmaya İlişkin Uygulama Rehberi’ni güncellemiştir. İlgili rehberlerin güncel hali ekte bilgilerinize sunulmuştur.