TKBB DANIŞMA KURULU KARARLARI


Katılım Endeksi Rehberlerinin Güncellenmesi Hk 13.07.2023
Katılım Finans İlkelerine Uygun Faaliyet Gösteren Şirketlerin Pay Senetlerine Ait Mahzurlu Kazançları Arındırmaya İlişkin Uygulama Rehberi 13.07.2023
Katılım Finans İlkelerine Uygun Faaliyet Gösteren Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Rehber’in 13.07. 2023 Tarihli Güncel Hali 13.07.2023
Pay Senedi Arındırma İyi Uygulama Rehberi 21.04.2022
Global Endeks Değerlendirmeleri 21.04.2022
Katılım Bankası Fatura Kayıt Sistemi Kontrolü 15.04.2022
Katılım Finans İlkelerine Uygun Faaliyet Gösteren Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Rehber 24.03.2022
Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Karar Taslağı Hakkındaki Danışma Kurulu Görüşü 12.03.2022
Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları 19.02.2022
Murabaha Standardı 2.10. Maddesinde Yer Alan Komisyon ve Masraflara İlişkin Tereddüt Edilen Hususlar 14.02.2022
Satım Yöntemleri ile Fon Kullandırma İşlemlerinde Mal Bedelinin Müşteri Hesabı Aracılığı ile Ödenebileceği Durumlara İlişkin Usul ve Esaslar ile İlgili Tereddüt Edilen Hususlar 14.02.2022
Kur Korumalı TL Katılma Hesapları 06.01.2022
Murabaha Standardı İstisnalar 18.11.2021
TLREF’e Alternatif Endeks Oluşturma Çalışması 23.09.2021
Merkez Bankası Zorunlu Karşılık Neması 23.09.2021
KGF Teşvik Paketi 12.08.2021
Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardının Revizesi 15.10.2020
TLREF'e Endeksli Sukuk İhracı 09.10.2020
Türk Eximbank Katılım Finansı Yatırım Kredisi 06.07.2020
TLREF’e Endeksli Kira Sertifikaları 17.04.2020
TÜRİB-Teverruk Piyasası 05.03.2020
TÜRİB-ELÜS Piyasası 17.01.2020
TCMB Reeskont Kredisi II 16.01.2020
Katılım Bankaları Tarafından Maaş Promosyonu Ödenmesi 31.10.2019
Murabaha Akdinden Doğan Vadeli Borçtan İndirim Yapılması 04.10.2019
Enflasyona Endeksli Hesaplar 22.08.2019
Teverruk Ek Karar 02.05.2019
Teverruk 04.04.2019
Teminat Mektupları 07.03.2019
Faizsiz Finans Muhasebe Standartları İçerisinde Yer Alan Fıkhi Terimlerin Türkçe Karşılıklarının Tespit Edilmesi 01.03.2019
Katılım Bankaları'nın Faaliyetlerinde Esas Alacağı İlkeler 28.02.2019
Konvansiyonel Bankaların Kartları İle Katılım Bankaları ATM’lerinden Nakit Avans Kullanılması 28.02.2019
Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik Taslağı 11.01.2019
TCMB Reeskont Kredileri 02.12.2018
Yatırım Vekaleti 30.06.2018