TKBB DANIŞMA KURULU KARARLARI


Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardının Revizesi 15.10.2020
Türk Eximbank Katılım Finansı Yatırım Kredisi 06.07.2020
TCMB Reeskont Kredisi II 16.01.2020
Katılım Bankaları Tarafından Maaş Promosyonu Ödenmesi 31.10.2019
Murabaha Akdinden Doğan Vadeli Borçtan İndirim Yapılması 04.10.2019
Enflasyona Endeksli Hesaplar 22.08.2019
Teminat Mektupları 07.03.2019
Faizsiz Finans Muhasebe Standartları İçerisinde Yer Alan Fıkhi Terimlerin Türkçe Karşılıklarının Tespit Edilmesi 01.03.2019
Konvansiyonel Bankaların Kartları İle Katılım Bankaları ATM’lerinden Nakit Avans Kullanılması 28.02.2019
Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik Taslağı 11.01.2019
TCMB Reeskont Kredileri 02.12.2018
Yatırım Vekaleti 30.06.2018