Prof. Dr. Rahmi YARAN

2 Ağustos 1951’de Fatsa/Ordu’da doğdu. İlkokulu köyünde bitirdikten sonra girdiği Tokat İmam-Hatip Okulu’ndan 1969’da mezun oldu. Fatsa Kurtuluş Mahallesi Camii’nde on ay kadar İmamlık yaptıktan sonra 1970 yılında öğrenime başladığı Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nü 1974 yılında bitirdi ve aynı yıl Temmuz ayında Kastamonu İmam-Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmeni olarak göreve başladı.

Askerlik hizmeti için ara verdiği öğretim hayatına 1977 Mart’ından itibaren Ordu/Kumru İmam-Hatip Lisesi Müdürü olarak devam etti. 1980 Aralık ayında kurum değiştirerek Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul-Haseki Eğitim Merkezi’ndeki 3. dönem İhtisas Kursu’na katıldı. Kursun bitimi ile aynı merkeze önce Asistan, sonra Öğretmen oldu. Haseki Eğitim Merkezi’ndeki görevi 1993 yılına kadar devam etti. Bu arada 1985–1987 yılları arasında serbest araştırmacı olarak iki sene Kahire’de kaldı ve ilmî çalışmalar yaptı. Aynı süre esnasında daha önce Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde başladığı İslam Hukuku Yüksek Lisans tezini tamamladı (1987) ve Doktora çalışmalarına başladı.

1993 yılında öğretim görevlisi olarak Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine naklen atandı. İslam Hukuku alanındaki doktorasını 1994 yılında bitirdi. 2003–2004 öğretim yılında Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslamî İlimler öğretim üyesi olarak görev yaptı. Bu esnada ayrıca Özel Azerbaycan Üniversitesi Hukuk Ve Uluslararası (Beynelhalk) Hukuk Fakülteleri’nde İslam Hukuku (Müselman Hukuku) dersleri okuttu. 2008 yılı Ocak ayında Doçent, 2013 yılı Eylül ayında Profesör oldu. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’ne yazar, ilmî redaktör ve bilim heyeti üyesi olarak katkıda bulunmuştur. 27 Kasım 2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kararname ile İstanbul Müftüsü olarak görevlendirilen Prof. Dr. Rahmi Yaran 15.12.2011 tarihinde başladığı bu görevinden 12.01.2017 tarihinde ayrıldı.

Evli ve üç çocuk babası olan Yaran Marmara İlahiyat Fakültesindeki görevine devam etmektedir.