Prof. Dr. Soner DUMAN

Aslen   Kastamonu-Taşköprü’lü   olup   1975’te   İstanbul’da   doğdu.   1993’te   Marmara   Üniversitesi   İlahiyat Fakültesi’ne girdi. 1998’te buradan mezun olduktan sonra aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam hukuku bilim dalında yüksek lisansa başladı.  2000 yılında yüksek  lisansını, 2007  yılında  doktorasını tamamladı.

2000 – 2011 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak çeşitli liselerde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yaptı. 2011 yılında Sakarya  Üniversitesi İlahiyat  Fakültesi İslam Hukuku  bölümünde öğretim üyesi olarak  göreve başladı. 2014 yılında aynı üniversitede Doçent, 2019 yılında Profesör oldu. Hâlen aynı üniversitede İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı ve öğretim  üyesi  olarak  görev  yapmaktadır. Yine aynı üniversitenin İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalında dersler vermektedir.

Alanında çok sayıda kitap, makale ve tebliğ ve tercümeleri bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.